روغن دنده

روغن دنده

روغن دنده با موارد کاربرد معمولی.

این روغن در جعبه دنده های حلزونی، جناقی، مارپیچی و انتقال نیروی صنایع فولاد و ماشین آلات صنعتی کاربرد داشته و دارای خواص جدا پذیری بالا از آب، ضد سائیدگی و مقاومت در فشار بالا، ضد کف، ضد زنگ و ضد خوردگی می باشد.

بسته بندی در ظروف 1 لیتری، 20 لیتری و بشکه 220 لیتری

Oil Type Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Viscosity Index
Min
Kin.viscozity @
Min 40°C - 100°C
Gear Oil 90 0.87 -24 210 105 16 - 90
Gear Oil 100 0.87 -22 215 105 100 - 18
Gear Oil 140 0.885 -18 230 105 140 - 25
Gear Oil 220 0.89 -15 260 105 220 - __

روغن دنده

روغن دنده GL4

این روغن در جعبه دنده انواع خودرو ها، تراکتورها و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای پایداری اکسیداسیون بالا، قابلیت جدا پذیری بالا از آب، ضد کف و ضد زنگ میباشد.

بسته بندی در ظروف 20 لیتری و بشکه 220 لیتری

Oil Type Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Viscosity Index
Min
Specefic Gravity @ 100°C
75W 0.87 -27 180 100 5.5
85W90 0.875 -18 210 100 18
85W140 0.88 -15 220 100 25

روغن دنده

روغن دنده GL5

این روغن در جعبه دنده انواع خودرو های سواری و دیزل توربو شارژ مورد استفاده قرار میگیرد. دارای خواص ضد کف، ضد سائیدگی، ضد زنگ، خواص برشی بالا، عمر طولانی، مقاومت در برابر اکسیداسیون، جدا پذیری بالا از آب و مناسب در شرایط آب و هوایی متغیر می باشد.

بسته بندی در ظروف 1 لیتری، 20 لیتری و بشکه 220 لیتری

Oil Type Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Viscosity Index
Min
Specefic Gravity @ 100°C
85W90 0.875 -18 210 100 18
85W140 0.88 -15 220 100 25

روغن دنده

روغن دنده ATF

روغن دنده با موارد کاربرد معمولی. این روغن در جعبه دنده های حلزونی، جناقی، مارپیچی و انتقال نیروی صنایع فولاد و ماشین آلات صنعتی کاربرد داشته و دارای خواص جدا پذیری بالا از آب، ضد سائیدگی و مقاومت در فشار بالا، ضد کف، ضد زنگ و ضد خوردگی میباشند.

بسته بندی در ظروف 1 لیتری، 20 لیتری و بشکه 220 لیتری

Oil Type Sp.Gr @ 15.5°C
Min
Pour Point
Max
Flash Point
Min
Viscosity Index
Min
Kin.viscozity @ 100°C
Automatic ATF II 0.87 -30 175 180 7.5
Automatic ATF III 0.875 -30 185 220 8.5