آزمایشگاه کارخانه

صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس با بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته متناسب با تولیدات خود و فعال سازی واحد تحقیقات و فن آوری جهت تبادل اطلاعات روز دنیا با شرکت GSK Chemicals L.T.D کشور کانادا ، کیفیت محصولات تولیدی خود را در سطح جهان معرفی نموده، به طوری که زمینه ساز پویایی و ارتقاء شرکت گردیده است.

Factory - GSK