روغن پایه

این شرکت با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا توانسته روغن پایه ویرجین با تکنولوژی تقطیر در خلاء 0.00001bar تولید نماید که با این روش سولفور تولیدی در روغن پایه نصف روغنهای پایه ویرجین سایر تولیدکنندگان بوده و رنگ آن در روغن پایه SN150 حداکثر 2 و نقطه اشتعال آن حداقل 215 درجه سانتیگراد می باشد و روغن پایه SN500 دارای حداکثر رنگ 3 - 2.5 و نقطه اشتعال آن حداقل 240 درجه سانتیگراد می باشد که در نوع خود منحصر به فرد می باشد.

Test SN150 SN500
Kin. Viscisity @ 40°C - cSt 35 46
Kin. Viscisity @ 100°C - cSt 5.5 7
Viscisity Index 104 105
Sp.Gr @ 15.5°C Min 0.865 Min 0.870
Pour Point Max -6 Max -3
Flash Point Min 215 Min 235
TBN Max 0.01 Max 0.01
TAN Max 0.01 Max 0.01
Color Max 2 Max 3
Ash 0.004 0.005
Copper Crossion Max 1 a Max 1 a
Sulfur-wt% 0.25 0.40