تماس با ما

کارخانه و دفتر مرکزی : جاده قدیم نطنز - اصفهان، منطقه صنعتی شهر طرقرود، کیلومتر 3 جاده کشه


تلفن/فکس :

  • 031 5433 3374
  • 031 5433 2480
  • 031 5433 0358
  • 031 5433 0359

دفتر تهران : میدان جهاد (فاطمی)، خیابان جویبار، شماره 34، واحد 32


تلفن : 021 8896 1778

فکس : 021 8896 4090پست الکترونیکی : info@gskoil.com